این بسته ها منقضی شده، بسته های جدید را ببینید !

 

 

بسته‌های ساعات مشخص همراه اول گروهی از بسته‌های پرسرعت نوترینو هستند که در بازه‌های زمانی مشخصی از شبانه‌روز قابل مصرف می‌باشند. این بسته ها به طور همزمان با سایر بسته های اینترنت همراه اول قابل فعالسازی هستند. مشترکین با شماره گیری*۱۰۰*۲۷# می‌توانند بسته های اینترنت ساعات مشخص را مشاهده و فعال نمایند.

 

 


در حال حاضر این بسته‌ها در دو نوع بسته‌های صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) و بسته‌های شبانت (۲ تا ۷ صبح) ارائه می‌شوند.

 

مشاهده حجم و تعرفه بسته ها در ادامه ...

 

 

 

 

بسته‌های اینترنت صبحانت

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

حجم بسته

 

 

مبلغ قابل پرداخت

 

 

روش فعالسازی

 

 

 

ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح

 

 

روزانه

 

 

هدیه شبانه

 

 

بازه زمانی قابل مصرف

 

 

 

هفت روزه

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

ندارد

 

 

۳GB

 

 

ندارد

 

 

۶ صبح تا ۱۲ ظهر

 

 

۴,۰۰۰ تومان

 

 

*۱۰۰*۲۷۲۱#

 

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

ندارد

 

 

۵GB

 

 

ندارد

 

 

۶ صبح تا ۱۲ ظهر

 

 

۵,۰۰۰ تومان

 

 

*۱۰۰*۲۷۲۲#

 

 

 

سی روزه

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

ندارد

 

 

۸GB

 

 

ندارد

 

 

۶ صبح تا ۱۲ ظهر

 

 

۸,۰۰۰ تومان

 

 

*۱۰۰*۲۷۲۳#

 

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

ندارد

 

 

۱۲GB

 

 

ندارد

 

 

۶ صبح تا ۱۲ ظهر

 

 

۱۰,۰۰۰ تومان

 

 

*۱۰۰*۲۷۲۴#

 

 

 

 

 

 

بسته‌های شبانت

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

حجم بسته

 

 

مبلغ قابل پرداخت

 

 

روش فعالسازی

 

 

 

ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح

 

 

شبانه

 

 

هدیه شبانه

 

 

بازه زمانی قابل مصرف

 

 

 

یک روزه

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

ندارد

 

 

۹۰۰MB

 

 

ندارد

 

 

۲ تا ۷ صبح

 

 

۹۰۰ تومان

 

 

*۱۰۰*۲۷۱۱#

 

 

 

هفت روزه

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

ندارد

 

 

۱۰GB

 

 

ندارد

 

 

۲ تا ۷ صبح

 

 

۴,۵۰۰ تومان

 

 

*۱۰۰*۲۷۱۲#

 

 

 

سی روزه

 

 

دائمی/ اعتباری

 

 

ندارد

 

 

۲۲GB

 

 

ندارد

 

 

۲ تا ۷ صبح

 

 

۹,۰۰۰ تومان

 

 

*۱۰۰*۲۷۱۳#

 

 

 

 

 

 

بسته های اینترنت ساعات مشخص برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می‌باشند.

 

 

این بسته ها فاقد تمدید خودکار حجمی و یا زمانی هستند.

 

 

مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته ساعات مشخص را فعال نماید.

 

 

در صورت فعالسازی همزمان این بسته‌ها با سایر بسته‌های اینترنت، اولویت مصرف با بسته‌های ساعات مشخص خواهد بود.

 

 


برای دریافت راهنمای بسته‌های ساعات مشخص کد *۱۰۰*۲۷۹# و برای استعلام وضعیت بسته‌های ساعات مشخص کد *۱۰۰*۰# را شماره‌گیری نمایید.

 

 

 

بسته های مدار فیروزه ای همراه اول از دیگر طرح های تشویقی این اپراتور است که قبلاً در مورد آن نوشته ایم.